286
Centrum občanského vzdělávání

Metodický portál shrnuje výsledky vzdělávacího programu pro učitele, který byl vytvořen a vyzkoušen v rámci pilotní výuky. Nabízí příklady dobré praxe a zkušenosti z výuky, základem jsou přeložené a adaptované materiály vydávané Radou Evropy - množství námětů a konkrétních podkladů pro výuku.

244
Knihovna Václava Havla

Lidská práva v životě a díle Václava Havla... Šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva. Sérií provází zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi.

243
Člověk v tísni, o. p. s.

Přehledný vzdělávací portál, který nabízí učitelům i studentům mnoho provázaných aktivit, všechny prakticky použitelné přímo ve výuce. Na základě dlouholeté spolupráce se základními a středními školami z celé ČR chtějí vést mladé lidi zajímavou, přirozenou formou učení k tomu, aby si věřili a sebevědomě zlepšovali věci kolem sebe.

233
Knihovna Václava Havla

Mladé osobnosti českého veřejného prostoru představují ve filmových klipech ikonické i méně známé texty Václava Havla. Filmy jsou doplněny metodickým listem pro učitele a pracovním listem pro žáky.

220
Centrum pro demokratické učení

Vzdělávací web pro učitele, kteří hledají inspiraci. Je určen třídním učitelům, učitelům občanské výchovy a koordinátorům žákovských parlamentů. Obsahuje materiály k tématům: principy demokracie, rozhodování, jakou roli mám v našem kolektivu, jak spolupracujeme a také Lekce ke stažení. K zakoupení publikace s aktivitami do výuky.

201
Antikomplex

Interaktivní průvodce pro aktivní občany. Dozvíte se v něm, jak organizovat spolkový život, jak shánět peníze, jak komunikovat s úřady a veřejností, jak zapojovat občany do veřejného dění a hlavně, jak na veřejnosti hájit své zájmy. Nabídka workshopů a E-learningový kurz.

197
Nesehnutí

Padesátistránková praktická příručka aktivního občana přináší základní možnosti, cesty a tipy, jak se zapojit do veřejného dění na místní úrovni, či jak aktivně vystoupit se svým názorem. Hrdinou může být každý. Příručka, v níž se zábavnou formou seznámíte s možnostmi, jak úspěšně realizovat občanské aktivity.

181
Platforma studentských spolků a organizací STUŽÁK, Z.S.

Webová platforma studentů politologie, sociologie, ekonomie, mezinárodních vztahů či mediálních studií, kteří za pomoci odborných organizací a vysokoškolských pedagogů vystavěli workshopy pro žáky ZŠ a SŠ. Rozkrývají v nich, jak funguje společnost, ekonomika, politika či média, proč vznikají dezinformace či jak se jim bránit.

179
Člověk v tísni, o. p. s.

Active Citizens v ČR je vzdělávací program určený základním a středním školám. Jeho cílem je podpořit komunitní rozměr školy a posílit aktivní zapojení žáků v životě své obce.

177
Mladí občané, z.s.

Akademie cílí na studenty SŠ, kterým není veřejný prostor lhostejný. V rámci tří setkání Municipality, Regionu a Republiky se setkávají s významnými osobnostmi a z různých úhlů komplexně poznávají, kdo a jakým způsobem utváří veřejný prostor. Kvalitu zajišťují univerzity Karlova (PF a IPS FSV), Palackého (FF), Masarykova (IVS) a Univerzita Pardubice (FES). Z absolventů pěti uplynulých ročníků se stávají lidé, kteří pozitivně proměňují své okolí a využívají získané dovednosti a kontakty.

177
Na zemi

Metodické materiály pro učitele a aktivity neziskové společnosti Na Zemi věnované globálnímu rozvojovému vzdělávání. Web nabízí ke stažení metodické materiály a širokou nabídku seminářů a workshopů pro žáky. Nabídka vychází z motta společnosti: „Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách.“

176
Člověk v tísni, o. p. s.

Příručka pro učitele je inspirací a návodem, jak u žáků probudit větší zájem o dění ve společnosti a především jak je vést k tomu, aby nebyli lhostejní k problémům svého okolí a v nejlepším případě se začali aktivně podílet na utváření občanské společnosti a na řešení problémů svou vlastní aktivitou v podobě týmového projektu.

172
EUTIS o. p. s.

„Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ představuje kombinaci setkání mládeže, jednodenních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference.

170
Na zemi

Kompetence globálního občanství poskytují východiska vzdělavatelkám a vzdělavatelům, kteří chtějí podporovat mladé lidi v aktivním jednání ve prospěch důstojného a udržitelného života všech lidí na zemi.

169
Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map reaguje na aktuálně probíhající koronavirovou epidemii (jaro-léto 2020) a kombinuje práci s mapou, demokratické rozhodování i aktivní pomoc druhým. MKC Praha ji nabízí zdarma pedagogům i jejich žákům.

165
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Webová stránka učitelů, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd založili proto, aby nebyli pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v oboru dějí. Web nabízí různorodé výukové materiály, rozdělené do tematických kategorií.

160
Junák – český skaut

Časopis Skauting nabízí skautským vedoucím oporu a inspiraci pro rozvoj výchovy a vedení lidí. Vychází od roku 1919. Články jsou odborně recenzované a propojují myšlenky všech, kdo chtějí svými znalostmi a zkušenostmi proměňovat skauting a svět k lepšímu.