114
Člověk v tísni, o. p. s.

Společný projekt Jednoho světa na školách (Člověk v tísni) a populárního youtubera Karla Kováře, alias Kovyho zaměřený na rozvoj aktivity tzv. pěti klíčových otázek pro práci s mediálním sdělením.

113
Zvol si info z.s.

Web skupiny studentů Masarykovy univerzity, kteří ve snaze bojovat proti dezinformacím vytvořili řadu aktivit určených nejen pro školy. Spolek publikoval tzv. Surfařova průvodce po internetu a Nejlepší knihu o fake news!!! Spolek nabízí základním a středním školám workshopy o mediální gramotnosti.

101
Český rozhlas

Dezinformační hra serveru iROZHLAS.cz. Hráči si mohou vyzkoušet, jaké to tvořit vlastní dezinformační web. Jako dezinformátoři si zkouší ovlivnit veřejné mínění nebo vyvolají politický skandál.

95
CZ.nic

Projekt formou dvouminutových videí, přibližuje divákům problematiku Internetu. Ke každému dílu autoři vytvořili doprovodný text a vzdělávací balíčk, pomocí kterých mohou obohatit výuku informatiky i dalších předmětů ve škole.

93
Fakescape, z. s.

Úniková hra do školní třídy ve které se středoškoláci mají naučit , jak rozlišovat dezinformace od spolehlivých zpráv.

92
Michal Kaderka

Web Svět médií byl vytvořen pro potřeby studentů vzdělávacího semináře na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Je však určen všem, „kteří se chtějí dozvědět více o mediální výchově. Podporu zde najdou ti, kteří se chtějí v mediální výchově vzdělat či se mediální výchovou zabývají“.

91
KISK FF MU

Metodický portál pro přípravu výuky průřezového tématu mediální výchova. „Pomocí portálu si učitel, který ve svých předmětech vyučuje některou z oblastí mediální výchovy, může zobrazit seznam témat, včetně obsahu, audiovizuálních příloh i úkolů pro studenty, které mu přípravu výuky usnadní.“

91
Bezfaulu.net

Bezfaulu.net je web zabývající se argumentačními fauly a jejich nacházením v politických diskuzích. Obsahuje knihovnu argumentačních faulů, knihovnu kognitivních zkreslení a analytickou část, která fauly v politických diskuzích identifikuje.

91
Ústav pro studium totalitních režimů

HistoryLab nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení.

87
Člověk v tísni, o. p. s.

Příručka je určena především pro učitele středních škol. Vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i obsahuje přehled základního pojmosloví a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje se i aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví.

86
CZ.nic

Gamifikovaná vzdělávací aktivita pro žáky 5. & 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů jako je například zneužití osobních údajů, sexting nebo kyberšikana.

85
Koalice nevládek Pardubicka, o.s.

Media set je souborem metodických a informačních nástrojů podporujících mediální výchovu. Metodická a vzdělávací příručka mediální výchovy, pracovní listy pro studenty, výukové filmy.

84
Kolektiv

V tomto boxu níže najdete odkazy na zahraniční weby s krátkou anotací, které mohou sloužit jako inspirační zdroj v rámci mediálního vzdělávání.

83
Člověk v tísni, o. p. s.

Projektová sekce Mediální vzdělávaní na portálu Jeden svět na školách. Nabízí řadu atraktivních audiovizuálních materiálů (např. Kovyho mediální ring), lekcí, tipů a doporučení. Portál nabízí účast na vzdělávacích seminářích, zapojení do tzv. Týdnu mediálního vzdělávaní a např. výsledky výzkumů.

76
NFNZ, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MÚ, Studia nových médií na FF UK

Jedním z cílů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je posilování zodpovědnější a kvalitnější žurnalistiky v naší zemi. Mapa médií chce pomoci v naplnění tohoto cíle prostřednictvím webu, který shromažďuje informace o českých médiích a nejrůznějších aspektech novinářské práce a mediální praxe.

75
Manipulátoři.cz

Publicistický projekt zaměřený na média, politický marketing, internetové hoaxy a konspirace. Web nabízí aktualizovanou databází hoaxů, odborné, studie, texty z oblasti historie, psychologie a marketingu. Praktickou součástí je Lexikon hesel a odkazů.

71
FSV Univerzity Karlovy

Portál nabízí lekce a materiály vhodné pro výuku mediální gramotnosti. Texty jsou výsledkem práce studentů FSV UK. Metodické a vzdělávací materiály, doplněné o pracovní listy, pokrývají různá témata jako např. dějiny médií, mediální obsah, vlastnictví médií, reklama, etika a média, internet atd.

70
Multikulturní centrum Praha

Evropský projekt Media for us usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. Mladí migranti ze třetích zemí vyškolení v mediálních dovednostech se vyjadřují k celospolečenským tématům. Projekt realizuje Multikulturní centrum Praha společně s partnery z dalších sedmi evropských zemí.