Aktuálně

2.4.2020

Přemýšlíte o tom, jak u studentů rozvíjet demokratické hodnoty? Chcete své studenty vést k tomu, aby nepodléhali extremistickým a xenofobním názorům?
Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? Potom přijďte na dvoudenní workshop v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 do Olomouce.

19.3.2020

Pracujete s dětmi či mládeží nebo přemýšlíte o tom, že jednou budete učit? Zajímá vás, jak povzbudit mladé lidi k tomu, aby se více zajímali o veřejné dění? Potom přijďte na dvoudenní workshop v rámci projektu Občanský průkaz 4.0.

21.11.2019

Dnes 21. - 22. 11. 2019 se v Brně uskutečnil další z plánovaných workshopů na téma Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí.

10.10.2019

Dne 10. - 11. 10. 2019 se v Brně uskutečnil další z řady workshopů, tentokrát na téma Podpora demokratických hodnot. Na workshopu vystoupila řada zajímavých hostů, mezi nimi zástupci neziskových organizací, FSS MU a UPOL.

Vzdělávací programy

V tuto chvíli máme hotové čtyři vzdělávací programy pro učitele. Jsou koncipovány především jako budoucí programy pro DVPP, proto je kterákoli instituce poskytující DVPP může volně využít a nechat si je akreditovat jako svůj program v rámci DVPP. Jsou to následující programy:

  • Odpovědný vztah k médiím

Program Média

Dotazník

  • Občanská participace na veřejném životě

Program Občanská participace

Dotazník

  • Politická participace na veřejném životě

Program Politická participace

Dotazník

  • Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem

Program Extremismus

Dotazník

V rámci projektu jsme také vytvořili přehlednou databázi (rozcestník) vynikajících online materiálů pro občanskou výchovu a ZSV. Všechny materiály jsou představeny stručnou anotací a doplněny údajem o časové náročnosti při použití ve výuce. V databázi lze hledat pomocí klíčových slov. 

Jsme také na Facebooku