Workshop: Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem II (Olomouc)

Přemýšlíte, jak se studenty mluvit na téma extremismu a xenofobie? Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? Máte chuť sdílet své zkušenosti s kolegy a přispět ke vzniku nových vzdělávacích programů? Potom přijďte na dvoudenní workshop.

Na co se můžete těšit?

  • Na trochu teorie v podání odborníků z Univerzity Palackého,
  • na představení nejlepších výukových materiálů a vzdělávacích programů, které vznikly v minulých letech (Petr Šimíček / Jiří Sovadina, dlouholetí editoři portálu moderni-dejiny.cz),
  • na praktické ukázky vzdělávacích programů Židovského muzea v Praze, Člověka v tísni a Amnesty International (povedou lektoři z těchto institucí),
  • na seznámení s nově vznikajícími materiály a programy odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci k tématům demokratické hodnoty a migrace v souvislostech (moderují Pavel Šaradín a Dana Hellová),
  • na diskuse a sdílení dobré praxe.

 

KDE A KDY?

  • KDE: v budově Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc (učebna 2.25)
  • KDY: 28.-29. 3. 2019, ve čtvrtek 9.00–17.00, v pátek 9.00–16.00.

 

Registrace na workshop

Workshop je zdarma. Navíc nabízíme proplacení cestovného, stravného a náhrady mzdy.

Další informace naleznete zde.