Jaký byl workshop Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí?

Dnes 21. - 22. 11. 2019 se v Brně uskutečnil další z plánovaných workshopů na téma Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí.

Přednášky a praktická cvičení se zaměřily na to, jak povzbudit studenty, aby se aktivně zapojovali do veřejného života a jak zvýšit politickou a občanskou gramotnost. Workshop byl zaměřen na rozvíjení kompetencí učitelů občanské nauky, ZSV či dějepisu.

Na teoretický úvod odborníků z FSS MU navázali Petr Šimíček a Jiří Sovadina (dlouholetí editoři portálu moderni-dejiny.cz), kteří představili nejlepších vzdělávací materiály a programy, jež k tématu vznikly v minulých letech. Praktickou stránku podpořili zástupci Centra současného umění DOX a organizací Živá paměť a Stužák. Odborníci z Univerzity Hradec Králové seznámili s nově vznikajícími materiály. Dvoudenní seminář zakončila diskuze a sdílení dobré praxe.

Fotografie z workshopu