Jaký byl workshop Odpovědný vztah k médiím II.?

Dne 7. - 8. 3. 2019 se uskutečnil další z řady workshopů, tentokrát na téma Odpovědný vztah k médiím. Na workshopu vystoupila řada zajímavých hostů, mezi nimi zástupci ze Zvol si info, Demagog.eu, novinář Jaroslav Kmenta a zástupci z katedry politologie FSS MU.

Přednášky se dotýkaly jednoho z nejaktuálnějších témat dnešní doby - fake news a dezinformacím. Cílem workshopu bylo účastníkům představit programy, které se právě této problematice věnují a zejména ukázat účastníkům jak o fake news učit a na co žáky upozorňovat. Úvodní přednášky se chopili zástupci ze Zvol si info. Seznámili účastníky s terminologií, základními dezinformačními technikami a vyzkoušeli účastníky jestli dokáží fake news rozpoznat.  Následovala velmi poutavá přednáška Jaroslava Kmenty o investigativní žurnalistice, na kterou plynule navázal Otto Eibl s vystoupením o změnách v žurnalistice. První den zakončil Petr Gongala z Demagog.eu s workshopem kritického myšlení a fact-checkingu. Druhý den byl v praktickém duchu. Katedra politologie FSS MU představila připravovaný vzdělávací program pro žáky na téma odpovědného vztahu k médiím. 

Fotografie z workshopu

OP 4.0  OP 4.0

OP 4.0