Aktuálně

21.11.2019

Přemýšlíte o tom, jak povzbudit studenty, aby se aktivně zapojovali do veřejného života? Chcete u svých studentů zvýšit politickou a občanskou gramotnost? Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? Potom přijďte na dvoudenní workshop.

10.10.2019

Přemýšlíte o tom, jak u studentů rozvíjet demokratické hodnoty? Chcete své studenty vést k tomu, aby nepodléhali extremistickým a xenofobním názorům? Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? Potom přijďte na dvoudenní workshop.

8.3.2019

Dne 7. - 8. 3. 2019 se uskutečnil další z řady workshopů, tentokrát na téma Odpovědný vztah k médiím. Na workshopu vystoupila řada zajímavých hostů, mezi nimi zástupci ze Zvol si info, Demagog.eu, novinář Jaroslav Kmenta a zástupci z katedry politologie FSS MU.

28.3.2019

Přemýšlíte o tom, jak u studentů rozvíjet občanskou zodpovědnost a zájem o svět, v němž žijí? Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? Potom přijďte na dvoudenní workshop.