Jaký byl workshop Podpora demokratických hodnot?

Dne 10. - 11. 10. 2019 se v Brně uskutečnil další z řady workshopů, tentokrát na téma Podpora demokratických hodnot. Na workshopu vystoupila řada zajímavých hostů, mezi nimi zástupci neziskových organizací, FSS MU a UPOL.

Přednášky a praktická cvičení se zaměřily na to, jak u studentů rozvíjet demokratické hodnoty, vést je k tomu, aby nepodléhali extremistickým a xenofobním názorům a jakou vhodnou formou začlenit tato témata do hodin občanské nauky, ZSV či dějepisu.

Na teoretický úvod odborníků z FSS MU navázali Petr Šimíček a Jiří Sovadina (dlouholetí editoři portálu moderni-dejiny.cz), kteří představili nejlepších vzdělávací materiály a programy, jež k tématu vznikly v minulých letech. Praktickou stránku podpořili zástupci Knihovny Václava Havla, Centra současného umění DOX a Institutu Terezínské iniciativy a seznámili účastníky se svými programy. Nově vznikající materiály k výuce prezentovali odborníci z UP v Olomouci. Na závěr dvoudenního workshopu zúčastnění sdíleli svoje zkušenosti a příklady dobré praxe.